• Tento kurz má dvě části

    1. Hardware
    2. Tvorba HTML

    Obě části jsou součástí výuky I. ročníku IVT. Součástí jsou prezentace, výukové materiály a testy z jednotlivých kapitol.

  • Tento kurz je zaměřen na shrnutí učiva dvouletého předmětu Informatika a výpočetní technika.